Warzelnia

Browar wyposażony jest w warzelnie w stylu niemieckim z ogrzewaniem elektrycznym o maksymalnym wybiciu 700l ,produkcji słowackiej. Piwo warzymy metodami tradycyjnymi, praktycznie bez udziału automatyki. Stosujemy infunzyje metody zacierania (jednotemperaturowe i stopniowe).

Fermentownia

Fermentacja prowadzona jest w ośmiu zbiornikach cylindryczno-stożkowych o łącznej pojemności całkowitej 7700l . Przy odpowiedniej rotacji daje nam to wydajność około 50000l gotowego piwa rocznie. Gotowe piwo jest kegowane i butelkowane.